Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wyry  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wyry

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wyry.

Mapa Geoportal Wyry
Mapa z granicą gminy Wyry

Dane urzędu

Urząd Gminy Wyryul. Główna 133Wyry, 43-175

Tel: 32 3256800

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /xm62eyt661/skrytka

E-mail: urzad@wyry.pl

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Wyry: 2408052

Witryna: www.wyry.pl

Władze lokalne: Wójt Barbara Prasołurzad@wyry.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Wyr

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wyry to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wyry na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wyr, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Wyr, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wyr

Gmina Wyry w liczbach

Powierzchnia gminy Wyry*

35 km2

2250 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wyry*

8 600 mieszkańców

1059 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wyry*

248 mieszkańców na km2

365 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wyry

Geoportal Wyry prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Wyry, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Wyry.

Dostęp do danych Geoportalu Wyry

Jak powstał Geoportal gminy Wyry?

Geoportal Wyry powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wyry, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Wyry.

Geoportal Wyry umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Wyry oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Wyry, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wyry

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wyry?

Informacje na Geoportalu Wyry

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wyry?

Korzyści z Geoportalu Wyry

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wyry?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wyry.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wyry łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wyrach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wyr zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wyry, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wyry oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wyry. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wyr możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wyr. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wyry. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wyry.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wyrach.

  Geoportal gminy Wyry posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wyry. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wyrach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wyry przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wyrach.

  W Geoportalu Wyry przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wyry. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wyrach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wyry zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wyry, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wyry oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wyry.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wyry. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wyry są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wyry podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wyry.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wyrach. W Geoportalu gminy Wyry udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wyrach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyry.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyry. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Wyry.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Wyry, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Wyry. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Wyry.

 • Zabytki w gminie Wyry

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Wyry. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Wyry oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Wyry.

 • Informacje o wyborach w gminie Wyry

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Wyry. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Wyry i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wyry dla mieszkańców

Geoportal Wyry jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wyry. Na mapie Wyr sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wyry mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wyry. Korzystając z map Geoportalu gminy Wyry w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wyry są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wyry dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wyry dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu