Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wyry  sprawdź informacje Na Mapie gminy Wyry

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wyry.

Mapa Geoportal Wyry

Dane urzędu

Urząd Gminy Wyryul. Główna 133Wyry, 43-175

Tel: 32 3256800

Fax: 32 3256809

E-mail: urzad@wyry.pl

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Wyry: 2408052

Witryna: www.wyry.pl

Władze lokalne: Wójt Barbara Prasołurzad@wyry.pl

Gmina Wyry w liczbach

Powierzchnia gminy Wyry*

35 km2

2250 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wyry*

8 600 mieszkańców

1059 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wyry*

248 mieszkańców na km2

365 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wyry

Geoportal Wyry prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wyry

Jak powstał Geoportal gminy Wyry?

Geoportal Wyry powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wyry, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wyry umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wyry

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wyry?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wyry;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wyry;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wyry;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wyry;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wyr.
Informacje na Geoportalu Wyry

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wyry?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wyry;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wyry;
 • Rejestr MPZP Wyry;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wyry;
 • Mapa Topograficzna gminy Wyry;
 • Mapa Solarna gminy Wyry;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wyry;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wyry

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wyry?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wyry.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wyry łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wyrach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wyr zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wyry, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wyry oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wyry. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wyr możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wyr. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wyry. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wyry.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wyrach.

  Geoportal gminy Wyry posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wyry. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wyrach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wyry przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wyrach.

  W Geoportalu Wyry przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wyry. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wyrach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wyry zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wyry, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wyry oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wyry.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wyry. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wyry są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wyry podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wyry.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wyrach. W Geoportalu gminy Wyry udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wyrach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyry.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyry. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wyry dla mieszkańców

Geoportal Wyry jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wyry. Na mapie Wyr sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wyry mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wyry. Korzystając z map Geoportalu gminy Wyry w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wyry są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wyry dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wyry dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu